Een goede brief opent een wereld aan mogelijkheden 

Brieven schrijven in de les

Brieven schrijven is onmisbaar onderdeel van het leren schrijven en lezen. Dat is het al aan het begin van de schooltijd. Zo kan het een rijke aanvulling zijn op het schrijfonderwijs om brieven te gaan schrijven en een penvriend of penvriendin te hebben om zo het schrijven mee te oefenen.

Als kinderen ouder worden, dan komt daar een heel nieuwe dimensie bij. Want met een goed geschreven brief kunnen er deuren open gaan die anders gesloten zouden blijven.

Het leren schrijven van dit soort brieven is dan ook een waardevol onderdeel van het Nederlandse taalonderwijs.

Zo schrijf je een persoonlijke brief

Waar jonge kinderen alleen nog persoonlijke brieven schrijven, zijn er voor oudere kinderen en volwassenen meer mogelijkheden.

De persoonlijke brief of de informele brief is slechts één soort brief die je kunt schrijven.

Een persoonlijke brief schrijf je naar iemand waar je een persoonlijke band mee hebt. Het gaat in dit geval dus om iemand die je goed kent. De taal die je gebruikt als je met elkaar praat, kun je in zo'n geval ook gebruiken in een brief.

Toch zijn er wel dingen anders. In een brief breng je structuur aan zodat je brief overzichtelijk is en het prettig lezen is. Ook kun je gebruik maken van alinea's om te zorgen dat het geheel overzichtelijk blijft.

Een persoonlijke brief schrijf je echt alleen naar iemand met wie je een persoonlijke band hebt. Met iemand die je thuis op de koffie of de thee zou uitnodigen.

Het briefmodel voor de persoonlijke brief

Als je een persoonlijke brief schrijft kun je de volgende vijf stappen volgen, van boven naar beneden.

Stap 1: de dagtekening

De dagtekening hoort helemaal Bovenaan de brief komt de dagtekening te staan. Dat zijn de plaatsnaam van de plaats waar je bent als je de brief schrijft en de datum waarop je de brief schrijft. deze moet je voluit opschrijven met een komma er tussen.

Zutphen, 25 september 2023

Stap 2: de aanhef

De aanhef is de manier waarop je iemand toespreekt. Bij een persoonlijke brief kun je bijvoorbeeld hoi … lieve … en beste …. gebruiken met op de plaats van de puntjes de voornaam van degene aan wie je de brief schrijft. Er komt altijd een komma achter de aanhef.

Lieve Janna,

Stap 3: Inleiding, kern en slot

Nu kun je gaan schrijven wat je te vertellen en te vragen hebt. Dit is de inhoud van de brief. Als je een lange brief schrijft, dan kun je wat je schrijft verdelen in alinea’s om zo de brief overzichtelijk te houden. Natuurlijk gebruik je in een brief ook hoofdletters op de plaatsen waar die horen en let je op de juiste spelling.

Stap 4: Slotgroet

Je brief sluit je af met een slotgroet met daarachter een komma. Bijvoorbeeld:

Liefs,

Groetjes,

Tot snel,

Stap 5: Je naam

Je brief sluit je af door er je naam onder te zetten.

Het schrijven van een zakelijke brief

Er is een grote kans dat de kinderen al weleens een persoonlijke brief geschreven hebben. Hadden ze daarbij ook al alle regels gevolgd?

Ook voor het schrijven van een zakelijke brief er zijn er regels. Die regels zijn nog belangrijker. Ze dragen er in belangrijke mate aan bij of de lezer je brief wel of niet serieus neemt.

Een zakelijke brief schrijf je naar bedrijven en instanties. Aan mensen waar je geen persoonlijke band mee hebt. Degene waar je de brief aan schrijft ken je dus niet goed. Je gebruikt daarom geen je om die persoon aan te spreken, maar u. Er kunnen verschillende redenen zijn om een zakelijke brief te schrijven. Het kan zijn dat je iemand ergens over wilt informeren, dat je iemand wilt overtuigen of dat je iemand wilt aanzetten tot een bepaalde actie.

De 9 stappen van een zakelijke brief

Als je een zakelijke brief wilt schrijven zijn er negen stappen die je moet volgen. hieronder lees je welke stappen dat zijn, van boven naar beneden.

Stap 1: Noteer de naam en het adres van de afzender

Bijvoorbeeld:

Anna Jansen
Mooistraat 15
4567 AB Zutphen

Stap 2: De dagtekening

De dagtekening hoort bovenaan de brief, onder je eigen naam en adres. De plaatsnaam en datum moet je voluit opschrijven met een komma er tussen.

Zutphen, 25 september 2023

Stap 3: De ontvanger of geadresseerde

Noteer de naam en het adres van het bedrijf of de instantie aan wie je de brief richt. Ken je de naam van degene voor wie de brief is? Gebruik dan T.a.v. + naam in de adressering.

Erasmus Universiteit Rotterdam
T.a.v. mevrouw J. Bakker
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam

Stap 4: Vermeld het onderwerp

Schrijf betreft: en vermeld daarachter kort het onderwerp van de brief. Na de dubbele punt begin je met een kleine letter, behalve als het om een naam gaat. Heb je een brief ontvangen met een referentienummer en is je brief een antwoord daarop, dan vermeld je het referentienummer.

Betreft: uw referentienummer 34593

Betreft: K. Janssen annulering

Stap 5: De aanhef

Bij een zakelijke brief begint de aanhef meestal met Geachte … Op de plaats van de puntjes komt de naam van de betreffende persoon, als je die weet. Weet je geen naam, dan schrijf je heer of mevrouw, of allebei. Achter de aanhef komt een komma. Als je een brief schrijft naar iemand met een speciale functie en titel, dan vermeld je in de aanhef de titel.

Geachte mevrouw Schipper,

Als je de lezer(s) niet kent gebruik je:

Geachte heer, mevrouw, of

Geachte dames en heren,

En bij een brief aan de koning:

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander,

Stap 6: De inhoud

De inhoud van een zakelijke brief verdeel je in drie verschillende delen. Een inleiding, een middenstuk en een slot.

In de inleiding geef je aan waarom je de brief schrijft en je vermeldt het onderwerp van de brief. Begin de inleiding altijd met een hoofdletter en nooit met Ik.

In het middenstuk of de kern schrijf je over je vraag, verzoek of klacht. Heb je veel tekst nodig om dit duidelijk te maken, breng dan een duidelijke structuur aan in je brief en maak gebruik van alinea’s.

Je sluit de inhoud van de brief af met een slot, waarin je aangeeft wat je van de lezer verwacht.

Met belangstelling zie ik uw antwoord tegemoet.

Stap 7: De slotgroet

Je slotgroet is formeel en er komt altijd een komma achter.

Met vriendelijke groet,

Stap 8: De ondertekening

Je brief sluit je af met je handtekening en daaronder zet je je naam.

Stap 9: De bijlagen

Voeg je bijlagen toe bij je brief, dan vermeld je dat onderaan de brief, nog onder je naam. Zijn er veel bijlagen, nummer ze dan en/of vermeld er een korte omschrijving op zodat voor de lezer duidelijk is waar het over gaat.

Zijn er bijlagen, dan stuur je die mee en je hecht ze met een nietje of paperclip aan de brief.

Zoeken naar de balans tussen formeel en informeel

Soms komt het voor dat je degene voor wie je een brief schrijft wel kent, maar ook weer niet heel goed. In zo'n geval kan het zoeken zijn naar een tussenvorm tussen een persoonlijke en een zakelijke brief, om de betreffende persoon op de juiste manier aan te spreken. In hoeverre gebruik je formele of juist informele taal? Hoe maak je een inschatting over de juiste manier van schrijven en welke woorden je het beste kunt gebruiken?

De sollicitatiebrief

Als je op zoek bent naar werk en je vindt een vacature die je aanspreekt, dan is de volgende stap op een sollicitatiebrief te schrijven. Maar hoe je doe je dat? Hoe schrijf je een brief waarmee je indruk maakt en uitgenodigd wordt op een sollicitatiegesprek? Hoe zorg je dat jouw brief op een positieve manier opvalt tussen alle andere?

Dé juiste manier van solliciteren is er niet. Hoe je je brief schrijft is mede afhankelijk van de baan waarvoor je solliciteert.

Wat is een sollicitatiebrief?

Een sollicitatiebrief is een brief waarin je schrijft dat je graag in aanmerking wilt komen voor een bepaalde baan. Het is eigenlijk een motivatiebrief. Het is de brief die je samen met je curriculum vitae stuurt, met als doel dat de twee brieven samen een goed beeld bieden van wie je bent, wat je het bedrijf te bieden hebt en waarom ze jou voor die baan zouden moeten kiezen.

De opbouw van een sollicitatiebrief

Een sollicitatiebrief schrijf je op dezelfde manier als een zakelijke brief. De manier waarop je hem schrijft is extra belangrijk, omdat je nu op moet vallen tussen andere sollicitanten.

De inhoud van de brief is de echte sollicitatie. Het begin moet meteen de aandacht trekken, zodat de personeelsfunctionaris, diegene die bepaalt wie er op sollicitatiegesprek mag komen, zo geïnteresseerd raakt dat hij of zij tenminste verder wil lezen.

In de daarop volgende alinea’s schrijf je iets over jezelf. Over wie je bent, wat je doet, waar je goed in bent en waarom nou juist jij geschikt bent voor de baan. Een onderdeel daarvan kan ook je wens om bij te leren en door te groeien zijn.

In de afsluiting van je brief geef je aan dat je je brief graag wilt toelichten in een gesprek.

Solliciteren met de puntjes op de i

Hieronder nog drie tips om een authentieke sollicitatiebrief te schrijven die ook opvalt.

Tip 1: Verdiep je in het bedrijf

Als je je voor het schrijven van je brief verdiept in het bedrijf waar je gaat solliciteren, dan kun je je brief zo schrijven dat die past bij dat bedrijf. Lees de website, zoek op Google naar bijzondere dingen en onderzoek wat de mensen bij dit bedrijf belangrijk vinden, zodat je daarop in kunt spelen in je brief.

Tip 2: Wat maakt jou bijzonder

Als je een baan kiest die echt bij je past en de brief vanuit jezelf schrijft, dan wordt het gemakkelijker om professionaliteit en creativiteit in je brief te verwerken. Je laat dan in je brief niet alleen zien wat je kunt, maar ook wie je bent. En natuurlijk geef je ook aan waarom juist jij kunt bijdragen aan het bedrijf, wat je toe te voegen hebt, simpelweg vanwege wie je bent.

Tip 3: Wees echt

Een brief schijven die opvalt is al lastig. Volledig authentiek zijn is voor veel mensen nog een stuk lastiger. Toch is het juist je eigenheid die je brief aantrekkelijk kan maken. Daar hoort bij dat je eerlijk bent over wat je kan en kunt bieden.

Kijk de kunst af bij anderen

Van goede voorbeelden kun je veel leren. Op internet zijn een heleboel voorbeeldbrieven te vinden die je kunt gebruiken om een idee te krijgen van hoe een goede sollicitatiebrief eruit ziet.

Het curriculum Vitae

Curriculum vitae is Latijn voor 'levensloop' en wordt vaak afgekort tot cv.

De cv is het eerste waar een werkgever naar kijkt. Die neemt daar gemiddeld 9 seconden de tijd voor. Je cv moet dus zo geschreven zijn dat je in die 9 seconden indruk maakt. Zoveel indruk en zo'n goede indruk dat je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek.

Een curriculum vitae heeft een aantal standaard onderdelen. Hieronder zie je ze een voor een behandeld.

De persoonlijke gegevens:
Dit deel staat bovenaan op de cv. Hier zet je je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum en geboorteplaats. Je email adres is bij voorkeur herkenbaar, omdat je naam erin staat.

Een pasfoto:
Veel werkgevers waarderen het als je een pasfoto toevoegt. Een foto zegt meer dan duizend woorden. Kies voor een neutrale foto waar je alleen op staat en waar je duidelijk op te zien bent.

Je persoonlijk profiel:
In je persoonlijk profiel omschrijf in een paar zinnen wie je bent, wat je kunt en wat je belangrijk vindt in je werk. Deze tekst schrijf je zo dat hij past bij de vacature.

Je werkervaring:
Als je werkervaring hebt, dan omschrijf je die hier. Noem hier banen, baantjes en stages.
Vermeld daarbij de titel van je functie, hoe lang je er hebt gewerkt en een korte omschrijving van je werkzaamheden. Zo geef je de lezer meteen een indruk van wat je hebt gedaan en waarom je geschikt bent voor de nieuwe baan.
Je laatste, meest recente baan zet je bovenaan.
Als je voor je eerste baan solliciteert kun je ook omschrijven wat je vaardigheden zijn en waar je daarin ervaring hebt opgedaan.

Opleidingen en cursussen:
Hier noem je de studies, opleidingen, cursussen en trainingen die je gevolgd hebt. De laatste opleiding zet je bovenaan en je zet er ook bij of je de opleiding of cursus afgemaakt hebt en of je er een diploma of certificaat voor haalde.
Als het helpt bij de overzichtelijkheid van het cv, kun je opleidingen en cursussen in aparte categorieën verdelen.

Nevenactiviteiten:
Dit zijn activiteiten die je deed en hobby's die je hebt die voor je werkgever interessant kunnen zijn. Je kunt daarbij denken aan vrijwilligerswerk of het coachen van een sportteam.

Vaardigheden en competenties:
Zijn er dingen waar je goed in bent, die voor het werk waarvoor je solliciteert van belang zijn of kunnen zijn en die nog niet op een andere plaats in je cv staan? Dan kun je ze hier kwijt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan computerprogramma’s waar je mee kunt werken, talen die je spreekt of goede eigenschappen die je hebt, zoals betrouwbaar, nauwkeurig, klantgericht en flexibel.

Referenties:
Zijn er mensen die een goed woordje voor je kunnen doen? Als oud werkgevers het goed vinden dat ze gebeld worden voor vragen, dan kun je ze hier als referentie vermelden.

Je past je cv aan op de baan waarop je solliciteert.

Ontvang de Gratis E-cursus

De natuur nodigt ons uit om met haar mee te bewegen. De veranderingen van de seizoenen maken dat heel goed zichtbaar en voelbaar.


In de gratis cursus Op Reis door de Seizoenen ontdek je hoe je stap voor stap thuis de Waldorf sfeer creëert, met de jaarcyclus als uitgangspunt.


Klik hieronder om je aan te melden en direct te beginnen.

>