De weekspreuk van week 1 van Rudolf Steiner: de paasstemming 

De paasstemming in woorden

Het is de week van Pasen, een duidelijk merkbare overgang van winter naar lente en van naar binnen gericht zijn naar de aandacht weer op de buitenwereld richten. Pasen staat daarom ook symbool voor het ultieme moment waarin we als mens evenwicht kunnen ervaren tussen in contact zijn met de geestelijke wereld aan de ene kant en dat wat vanuit de geestelijke wereld door ons heen wil stromen de wereld in aan de andere kant.

Daarover gaat ook de antroposofische weekspreuk van Steiner voor deze week:

Weekspreuk week 1

Wenn aus den Weltenweiten
Die Sonne spricht zum Menschensinn
Und Freude aus den Seelentiefen
Dem Licht sich eint im Schauen,
Dan ziehen aus der Selbstheit Hülle
Gedanken in die Raumesfernen
Und binden dumpf
Des Menschen Wesen an des Geistes Sein.

Bij welke data hoort weekspreuk week 1?

Rudolf Steiner gebruikte voor zijn weekindeling voor de weekspreuken een andere indeling dan die we gewend zijn te gebruiken in onze kalendertelling. Hij begon met tellen op het moment van de Paasstemming en telt van daaruit door.
De weekspreuk van week 1 uit het originele boek is daardoor bedoeld voor de dagen 7 april, 8 april, 9 april, 10 april, 11 april, 12 april en 13 april.

Eigenlijk zouden we elk jaar opnieuw de kalender passend moeten maken naar de feestdagen, zodat de weekspreuken die op de feestdagen vallen precies zo uitkomen en de weken eromheen ook zo vallen zoals Steiner ze ooit bedacht. Dat kan een beetje anders zijn dan de data die gegeven zijn, omdat bijv. Pasen en Pinksteren niet altijd op dezelfde datum vallen. Voor dit artikel is dat niet handig, omdat het dan jaarlijks opnieuw aangepast zou moeten worden. Daarom staan hierboven de data zoals ze bij de oorspronkelijke spreuken opgegeven zijn.

De weekspreuken als houvast

De weekspreuken van Rudolf Steiner bieden een stevig houvast om te gaan ervaren hoe de ontwikkeling van ons als mens gekoppeld is aan het ritme van de seizoenen. En aan hoe we samen, natuur en mens, op onze eigen manier door het jaar heen bewegen.

Naast de weekspreuken zijn er natuurlijk ook andere gebruiken en manieren om het ritme van het jaar te beleven en een plek in je leven te geven.

Wil je regelmatig een mail ontvangen met de weekspreuk en ook met ideeën om het ritme van het jaar op een andere manier te beleven? Meld je dan hieronder aan voor de gratis cursus Op Reis door de Seizoenen.

Ontvang de Gratis E-cursus

De natuur nodigt ons uit om met haar mee te bewegen. De veranderingen van de seizoenen maken dat heel goed zichtbaar en voelbaar.


In de gratis cursus Op Reis door de Seizoenen ontdek je hoe je stap voor stap thuis de Waldorf sfeer creëert, met de jaarcyclus als uitgangspunt.


Klik hieronder om je aan te melden en direct te beginnen.

>