Antroposofische weekspreuk week 21 van Rudolf Steiner 

De zomer loopt ten einde

Het is deze week nog zomers warm, maar in de ochtenden is al te voelen dat de herfst zich heel voorzichtig aankondigt. Zo hier en daar verkleurt er al een enkel blad, of soms door de aanhoudende droogte zelfs een heleboel bladeren.

Al met al loopt de tijd om alles los te laten, alles te laten voor wat het is en je over te geven aan de zomer, op haar einde. Zachtjesaan mogen we weer naar binnen keren, terwijl we de zomerse warmte en ontspanning mee ons innerlijk nemen. Zodat we dat licht in ons meenemen de donkere tijd in.

Precies daarover gaat ook de antroposofische weekspreuk van Steiner voor deze week:

De spreuk van week 21

Ich fühle fruchtend fremde Macht
Sich sterkend mir mich selbst verleihn,
Den Keim empfind ich reifend
Und Ahnung lichtvoll weben
Im Innern an der Selbstheit Macht.

Waar de zomer je het gevoel kon geven dat je in volle overgave kon genieten van alles wat er was, ontstaat nu als vanzelf de beweging naar binnen weer. Je vindt jezelf weer terug en kunt met groeiende wakkerheid gaan werken aan nieuwe projecten.

De ontwikkelingsstilte op geestelijk gebied van de zomer biedt een vruchtbare bedding voor wat er deze winter wil groeien.

Bij welke data hoort weekspreuk week 21?

Rudolf Steiner gebruikte voor zijn weekindeling voor de weekspreuken een andere indeling dan die we gewend zijn te gebruiken in onze kalendertelling. Hij begon met tellen op het moment van de Paasstemming en telt van daaruit door.
De weekspreuk van week 21 uit het originele boek is daardoor bedoeld voor de dagen 25 augustus, 26 augustus, 27 augustus, 28 augustus, 29 augustus, 30 augustus en 31 augustus.

Eigenlijk zouden we elk jaar opnieuw de kalender passend moeten maken naar de feestdagen, zodat de weekspreuken die op de feestdagen vallen precies zo uitkomen en de weken eromheen ook zo vallen zoals Steiner ze ooit bedacht. Dat kan een beetje anders zijn dan de data die gegeven zijn, omdat bijv. Pasen en Pinksteren niet altijd op dezelfde datum vallen. Voor dit artikel is dat niet handig, omdat het dan jaarlijks opnieuw aangepast zou moeten worden. Daarom staan hierboven de data zoals ze bij de oorspronkelijke spreuken opgegeven zijn.

De weekspreuken als houvast

De weekspreuken van Rudolf Steiner bieden een stevig houvast om te gaan ervaren hoe de ontwikkeling van ons als mens gekoppeld is aan het ritme van de seizoenen. En aan hoe we samen, natuur en mens, op onze eigen manier door het jaar heen bewegen.

Naast de weekspreuken zijn er natuurlijk ook andere gebruiken en manieren om het ritme van het jaar te beleven en een plek in je leven te geven.

Wil je regelmatig een mail ontvangen met de weekspreuk en ook met ideeën om het ritme van het jaar op een andere manier te beleven? Meld je dan hieronder aan voor de gratis cursus Op Reis door de Seizoenen.

Ontvang de Gratis E-cursus

De natuur nodigt ons uit om met haar mee te bewegen. De veranderingen van de seizoenen maken dat heel goed zichtbaar en voelbaar.


In de gratis cursus Op Reis door de Seizoenen ontdek je hoe je stap voor stap thuis de Waldorf sfeer creëert, met de jaarcyclus als uitgangspunt.


Klik hieronder om je aan te melden en direct te beginnen.

>